Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

 

Koordynator powiatowy programu: Dorota Kram
tel. (33) 843 09 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania
Download this file (SPPW - informacja.pdf)SPPW - informacja.pdf

KONKURS - SZKOŁA WOLNA OD UŻYWEK

 

O konkursie

Organizatorem konkursu pt. “Szkoła wolna od używek” na Projekt edukacyjny mający na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Konkurs skierowany jest do szkół ponadgimnazjalnych, które zrealizowały lub zrealizują przed przesłaniem pracy konkursowej program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.  Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu i opisaniu  projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji, przez zespoły projektowe składające się z co najmniej 1-3 nauczycieli oraz 5-10 osobowej grupy uczniów.

Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Praca konkursowa powinna zawierać Kartę projektu, Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu, Formularz zgłoszeniowy szkoły, Deklarację uczestnictwa szkoły oraz wypełnione Oświadczenia, zgodne z Regulaminem Konkursu.

Na laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

I MIEJSCE - nagroda główna - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu

II MIEJSCE - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu

III MIEJSCE - bony podarunkowe Decathlon o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu

Ogłoszenie o otrzymaniu nagród przez szkoły ponadgimnazjalne nastąpi w terminie do dnia 4 czerwca 2018  roku. Wybrane, wyróżnione w konkursie projekty edukacyjne i sprawozdania z jego realizacji zostaną zaprezentowane na uroczystej Gali finałowej w Warszawie 15 czerwca 2018 roku.

Jeżeli Wasza szkoła nie zrealizowała jeszcze programu, a chcecie wziąć udział w konkursie, skontaktujcie się z pracownikami działu Oświaty i Promocji Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej właściwej terenowo dla Twojej szkoły.

Regulamin konkursu i wymagane załączniki: http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/regulamin_konkursu-28

„Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość” – nowa ogólnopolska kampania realizowana przez Główny Inspektorat Sanitarny

Czy wiesz, jak Cię widzą inni na melanżu...? – pyta nastolatków Główny Inspektorat Sanitarny

Piękne, atrakcyjne nimfy w zderzeniu z brudnym przejściem podziemnym... Plastikowy kasownik zamiast czułego kochanka... Raperskie flow w kontraście do żenującego bełkotu. W ten innowacyjny sposób Główny Inspektorat Sanitarny chce zwrócić uwagę młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Właśnie wystartowała ogólnopolska kampania „Melanż. Oczekiwania vs. rzeczywistość”.

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnienia od różnych substancji, pokazanie negatywnych skutków korzystania z używek oraz promocja zdrowego stylu życia.

Jak wynika z przeprowadzonych w styczniu 2017 roku badań 90% polskich nastolatków ma za sobą pierwsze doświadczenia z alkoholem, dwie trzecie paliło przynajmniej raz w swoim życiu papierosy, a co trzeci marihuanę i substancje podobne[1]. Jednocześnie co drugi nastolatek żałuje swojego zachowania w trakcie imprezy[2].

„Badania te pokazują, jak istotne jest podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży. Szukaliśmy sposobu na przekonanie nastolatków, że używki mogą być nie tylko groźne, ale wpływają na ich wizerunek w grupie rówieśniczej – mówi Marcin Bombrych, Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego. – „Pokazujemy nastolatkom, że wyobrażenia związane z oddziaływaniem używek na organizm i wizerunek towarzyski, w zderzeniu z rzeczywistością bywają rozczarowujące, a ich zachowanie pod wpływem tych substancji często jest żenujące. Przede wszystkim chcemy przemówić do wyobraźni młodzieży, pozostawiając ich z refleksją, a nie gotową tezą” – dodaje.

W ramach kampanii powstało 10 spotów video. Zobaczymy w nich skrajnie kontrastowe obrazy, pokazujące, jak rzeczywistość bezwzględnie weryfikuje oczekiwania wobec używek. W jednym z nich dziewczyna wciąga do nosa proszek, zakłada słuchawki, tańczy, wzbudza zachwyt wśród przechodniów. Chwilę później widzimy tę samą dziewczynę, zamroczoną działaniem narkotyku, która wije się w niekontrolowany sposób. Która wizja jest prawdziwa? Czy chcecie znaleźć się w takiej sytuacji? Kampania pozostawia te pytania otwarte i skłania do refleksji.

Dodatkowo powstała również strona internetowa www.melanz.tv. Jej głównym elementem jest test „Jakim typem melanżowicza jesteś?” utrzymany w konwencji popularnych quizów rozrywkowych. Zarówno pytania, jak i wynik testu, mimo że pisane lekkim językiem, dają badanemu wiedzę o działaniu poszczególnych używek i negatywnych skutkach ich używania. Dodatkowo na stronie kampanii młodzież znajdzie rozszerzone informacje na temat alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz listę kontaktów do organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

Czytaj więcej...

Impreza edukacyjna w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach

                                                                                                                                                                                               

W piątek 17 kwietnia 2015 roku w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach we współpracy z Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Oświęcimiu, zorganizowano imprezę edukacyjną związaną z realizacją programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” w ramach projektu KIK/68: „Profilaktyczny program przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Podczas dwóch spotkań z młodzieżą wygłoszono wykład połączony z prezentacją multimedialną przybliżając w ten urozmaicony sposób problem nikotynizmu, skutki zdrowotne odczuwalne zarówno teraz jak i te w przyszłości, nad którymi młodzi ludzie jeszcze się nie zastanawiają, wpływ palenia na urodę. Wykładów wysłuchało w sumie 133 słuchaczy. Po prelekcji zachęcono osoby palące papierosy do udziału w pomiarze tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Pomiarom towarzyszyła anonimowa ankietyzacja pozwalająca ocenić skalę uzależnienia od tytoniu wśród uczestników. Ponadto imprez edukacyjna w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach stała się okazją do zaprezentowania tematyki ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”.

Poniżej zamieszczono wyniki przeprowadzonych badań oraz fotograficzną relację z opisanych powyżej zajęć.

Czytaj więcej...

Event prozdrowotny w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach

                        

W Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. M. Kopernika w Kętach już po raz drugi zorganizowano imprezę prozdrowotną pn. „Dzień Profilaktyki”. Zaproszono wielu gości, którzy urozmaicili program imprezy fachową wiedzą, poradami, doświadczeniami oraz umożliwili wykonanie szeregu praktycznych ćwiczeń lub pomiarów na odpowiednio przygotowanych stanowiskach. Wspomnieć można o wsparciu ze strony: Stowarzyszenia Lekarzy Polskiej Akademii Medycyny Ekologicznej w  Katowicach, Centrum Dietetycznego Natur House w Kętach, Stowarzyszenia „Amazonek” w Brzeszczach, firmy Śniat-Med Ratownictwo z Kęt, Krakowskiego Klubu Morsów „Kaloryfer”, GOPS-u z Działu Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z Kęt, Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Swój udział w „Dniu Profilaktyki” miały także pracownice Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu. Dzięki prezentacji multimedialnej połączonej z prelekcją, uczniowie którzy przybyli na spotkanie zapoznani zostali z tematyką szkodliwości palenia tytoniu. Ponadto w ramach niedawno zainicjowanej ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu” poszerzono problematykę wykładów o zagadnienie uzależnień w ujęciu kompleksowym. Podczas wykładów przeszkolono w sumie 120 osób. Następnie chętni palący papierosy uczniowie, skorzystali z możliwości pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokerlyzera. Pomiarom towarzyszyły ożywione dyskusje oraz poradnictwo udzielane przez pracownice tutejszej Stacji.

Poniżej fotorelacja z opisanej imprezy prozdrowotnej:

Czytaj więcej...

Spoty edukacyjne przygotowane w ramach Projektu KIK/68

                                 

Zapraszamy do obejrzenia spotów edukacyjnych wyprodukowanych w ramach ,,Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

 

Punkt edukacyjno-diagnostyczny w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu

W środę, 4 listopada 2015r. Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE w Oświęcimiu zorganizowała punkt edukacyjno-diagnostyczny w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimu. Inicjatywa przygotowana w ramach projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” cieszyła się zainteresowaniem zarówno ze strony pacjentów placówki jak i personelu medycznego. Osoby te szczególnie okazywały chęć przystąpienia do krótkiego, bezpłatnego badania - pomiaru zawartości tlenku węgla (CO) w powietrzu wydychanym z płuc, wykonywanego za pomącą aparatu "Smokerlyzer". Badanie to zalecane jest palaczom, ale ma również zastosowanie u wszystkich, którzy narażeni są na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego jako palacze bierni. Osobom z pierszej grupy obrazuje skalę zatrucia ich organizmu tlenkiem węgla pochodzącym z tytoniu spalanego podczas palenia papierosów. W przypadku drugiej grupy badanych otrzymywane wyniki niejednokrotnie budziły zdumienie, podkreślały bowiem fakt, że przebywanie w środowisku osób palących tytoń także wływa na stan zdrowia. Przeprowadzono wiele rozmów indywidualnych i zachęcono do walki z nałogiem, zaprezentowano szerzej tematykę biernej ekzpozycji na dym tytoniowy. Poradnictwo uzupełniono odpowiednimi materiałami edukacyjno-zdrowotnymi.
 

Czytaj więcej...

Szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość"

                         

W dniu 19 listopada 2014 roku w Auli św. Wawrzyńca Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego – GALERII  KSIĄŻKI w Oświęcimiu,odbyło się szkolenie dla koordynatorów programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość” realizowanego w ramach Projektu KIK/68 pn. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W pierwszej części grono koordynatorów programu realizowanego w większości szkół ponadgimnazjalnych powiatu oświęcimskiego otrzymało wskazówki niezbędne do realizacji drugiej edycji w roku szkolnym 2014/2015. Po przerwie zaproszony gość, pan Piotr Rychły z Centrum Doradczo-Szkoleniowego Auxilium w Czechowicach-Dziedzicach przedstawił wykład pt. „Współczesne zagrożenia młodzieży związane z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi”, którego tematyka znakomicie wpisała się w treści programu „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Na zakończenie szkolenia, koordynatorom wręczono podziękowania w formie certyfikatu.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu