Komunikaty

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań dnia 9.06.2020r.

INFORMACJA! Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu informuje, że w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno-epidemiologicznych w dniu 9 czerwca 2020r., z uwagi na dzień wolny przypadający na 11 czerwca 2020r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w poniedziałek 15 czerwca 2020r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.


 

Wznowienie przyjmowania próbek kału do badań na nosicielstwo w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella

 

KOMUNIKAT

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu wznawia z dniem 01.06.2020r. przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w celu zachowania bezpieczeństwa, badania laboratoryjne będą realizowane WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
/Nr telefonu 33 843-09-28/.

Punkt Przyjmowania Prób czynny w dniach:

Poniedziałek :             07:30 - 9,30   (przyjmowanie materiału)

Wtorek:                       07:30 - 9:30  (przyjmowanie materiału)

Środa:                         07:30 - 9:30  (wydawanie pojemników na badania)

Czwartek:                   07:30 - 9:30  (wydawanie pojemników na badania)

Po odbiór pojemników i formularzy należy zgłosić się z wydrukowanym dowodem wpłaty za badanie.

Nr rachunku do wpłat za badanie: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby badanej).

 Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 90,00 zł.

Nazwa odbiorcy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, kierowani na badania przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1239, 1495).

Przekazywanie sprawozdań z badań odbywać się w formie elektronicznej - na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy.

Osoby, które posiadają pojemniki z podłożem transportowym pobrane w PSSE w Oświęcimiu i chcą dostarczyć materiał do badania, winny telefonicznie uzgodnić termin dostarczenia.

KOMUNIKAT O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW W PSSE W OŚWIĘCIMIU

 

 

KOMUNIKAT O ZASADACH OBSŁUGI INTERESANTÓW

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OŚWIĘCIMIU

 

Szanowni  Państwo,

z dniem 25 maja 2020r. Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu – zwana dalej „PSSE w Oświęcimiu” – wznawia obsługę interesantów. Realizacja zadań odbywać się będzie w szczególnym trybie. Konieczny jest kontakt z PSSE w Oświęcimiu z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub korespondencji tradycyjnej w celu umówienia wizyty (dzień i godzina).

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do PSSE w Oświęcimiu:

1)    adres: ul. Więźniów Oświęcimia 10 , 32-600 Oświęcim

2)    ePUAP: /psseoswiecim/skrytka

3)    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4)    Nr  telefonów  w  godzinach pracy od  7,00 – 15,00

      -   Sekretariat                                   33/843-09-28

      -   Sekcja  Nadzoru  Epidemiologii   33/842-04-84

      -   Sekcja  Higieny  Pracy                 33/842-04-85

     5)  Telefon alarmowy w godzinach 15,00 – 7,00 604 197 624 służy do kontaktu w pilnych przypadkach, telefon nie jest infolinią

 

Od  dnia  25  maja  br. umożliwiono osobiste składanie pism w siedzibie stacji (po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny). W wyznaczonym punkcie obsługi interesantów może znajdować się tylko jedna osoba (poza pracownikami PSSE w Oświęcimiu). Osoba składająca pismo powinna mieć zasłonięte usta i nos (np. za pomocą maseczki). Przy wejściu do obiektu powinna także zdezynfekować dłonie za pomocą środków udostępnionych w tym  celu przez PSSE w Oświęcimiu. Osoby, u których występują objawy mogące  sugerować zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, powinny kategorycznie powstrzymać się od osobistego kontaktu z pracownikami PSSE w Oświęcimiu.

Kontakt  osobisty  z  pracownikami  PSSE  w  Oświęcimiu (np.  referentami  spraw) oraz w celu składania pism w siedzibie Stacji będzie możliwy w uzasadnionych przypadkach,  wyłącznie  po  uprzednim  telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu dnia i godziny wizyty - z  zachowaniem  środków  ostrożności  wskazanych  przez  pracownika  PSSE w Oświęcimiu.

 

 Wskazane powyżej środki ostrożności podyktowane są koniecznością zapewnienia ciągłości pracy PSSE w Oświęcimiu w ramach działań przeciwepidemicznych, a ewentualna kwarantanna dla części pracowników po styczności z osobą podejrzaną o zakażenie mogłaby skutkować ograniczeniami w zakresie wykonywania zadań w tym obszarze.

Z uwagi na fakt, że aktualnie pracownicy Stacji zaangażowani są przede wszystkim w działania przeciwepidemiczne terminy załatwienia spraw o innym charakterze mogą ulec wydłużeniu.

 

ODBIÓR DOKUMENTÓW Z PSSE W OŚWIĘCIMIU

W sytuacji, kiedy wcześniej zostało ustalone, że dokumenty zostaną odebrane osobiście, strony proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia czy dokumenty te powinny być aktualnie przesłane na wskazany adres e-mail czy za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Proszę Państwa o zrozumienie w tym szczególnym okresie  i  uszanowanie  opisanych powyżej  zasad. 

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej PSSE w Oświęcimiu https://psseoswiecim.wsse.krakow.pl/.

Pliki do pobrania
Download this file (komunikat 2.pdf)komunikat 2.pdf

OGRANICZENIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH W PSSE W OŚWIĘCIMIU

KOMUNIKAT O OGRANICZENIU REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH

W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OŚWIĘCIMIU

 

Szanowni  Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.)), w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu – zwanej dalej „PSSE w Oświęcimiu” – podjąłem decyzję o ograniczeniu z dniem 30 marca 2020r. realizacji zadań statutowych PSSE
w Oświęcimiu
.

 

Oznacza to, że w PSSE w Oświęcimiu:

1) zaprzestaje się bezpośredniej obsługi interesantów;

2) realizowane będą przede wszystkim zadania związane z:

a) zapobieganiem oraz zwalczaniem stanu epidemii,

b) ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody do spożycia przez ludzi,

c) lokalnymi ogniskami epidemicznymi wywołanymi innymi czynnikami niżSARS-CoV-2,

d) ze sprawowaniem nadzoru nad bezpieczeństwem żywności,

- i zapewnienia w tym zakresie niezbędnej pomocy obywatelom.

 

Kontakt z PSSE w Oświęcimiu będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

 

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do PSSE w Oświęcimiu:

1)    adres: ul. Więźniów Oświęcimia 10 , 32-600 Oświęcim

2)    ePUAP: /psseoswiecim/skrytka

3)    adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4)    Nr  telefonów  w  godzinach pracy od  7,00 – 21,00

      -   Sekretariat   33/843-09-28 lub 33/843-28-87

      -   Sekcja  Nadzoru  Epidemiologii  33/842-04-84

      -   Sekcja  Higieny  Pracy   33/842-04-85

5)    Nr  telefonu w godzinach 21,00 - 7,00      604 197 624       jest to telefon alarmowy, służy do kontaktu w pilnych przypadkach, telefon nie jest infolinią

   

Kontakt osobisty z pracownikami PSSE będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PSSE w Oświęcimiu.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani
za pośrednictwem strony internetowej PSSE w Oświęcimiu https://psseoswiecim.wsse.krakow.pl/index.php.


 

IV edycja konkursu "Szkoła wolna od używek"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu z przykrością informuje, że z powodu epidemii koronawirusa, IV edycja konkursu "Szkoła wolna od używek" zainicjowanego w ramach programu edukacyjengo "ARS czyli jak dbać o miłość" została odwołana.

Zamknięte szkoły oraz konieczność ograniczania kontaktów międzyludzkich, uniemożliwiają realizację zadania konkursowego, jakim jest nagranie i zmontowanie filmu.

Komunikat PPIS w Oświęcimiu dla uczniów w związku z zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych

„Przerwa w zajęciach szkolnych ma służyć przerwaniu bezpośrednich kontaktów między wami. Nie spotykajcie się”- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświecimiu ponownie apeluje do uczniów o pozostanie w domach.

Decyzją rządu placówki oświatowe z powodu zagrożenia koronawirusem zostaną zamknięte do odwołania.

„Bardzo was prosimy o to, abyście  nie spotykali się i pozostali  w domu. Utrzymujcie kontakty ze sobą za pomocą ulubionych przez Was mediów społecznościowych. Tak będzie bezpiecznie dla Was, Waszych bliskich i nas wszystkich”

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu

Andrzej Stasiuk

Komunikat o zaprzestaniu przyjmowania próbek kału do badań

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, PSSE w Oświęcimiu zaprzestaje z dniem 23 marca 2020 r. przyjmowania próbek kału do badań.

Punkt Przyjmowania Prób jest nieczynny do odwołania.

Kontakt telefoniczny: 33/843-09-28

Komunikat o zamknięciu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oświęcimiu dla bezpośredniej obsługi klienta od dnia 17.03.2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na szczególny charakter pracy, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu – zwanej dalej „PSSE w Oświęcimiu” – podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 17 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników PSSE w Oświęcimiu.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z PSSE w Oświęcimiu będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do PSSE w Oświęcimiu:
1) adres: ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim
2) ePUAP: /psseoswiecim/skrytka
3) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) kontakt telefoniczny w godzinach pracy tj. 7:25-15:00

   - Sekretariat 33/843-09-28

   - Sekcja Nadzoru Epidemiologii 33/842-04-84

   - Sekcja Higieny Pracy 33/842-04-85

5) kontakt telefoniczny poza godzinami pracy 604-197-624

Kontakt osobisty z pracownikami PSSE będzie możliwy:
1) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym lub
2) w zakresie przyjmowania prób do badań: Tel. 33/843-09-28

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PSSE w Oświęcimiu. Dziękuję za wyrozumiałość.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej PSSE w Krakowie https://psseoswiecim.wsse.krakow.pl/index.php

 

Pliki do pobrania
Download this file (komunikat.pdf)komunikat.pdf
Download this file (zarzadzenie.pdf)zarzadzenie.pdf

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z CHIN, Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH, KOREI POŁUDNIOWEJ

oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2

 

W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Jeśli byłeś w tych krajach w ciągu ostatnich 14 dni, w przypadku zaobserwowania u siebie ww. objawów bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Wszelkie informacje dla podróżujących dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

 

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

Warszawa, 25.02.2020

 

 

Podkategorie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu