Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje, że w związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy- 1 listopada 2016r. również w dniu:

31 października 2016r. (poniedziałek) nastąpi wstrzymanie przyjmowania próbek materiału biologicznego do badań sanitarno-epidemiologicznych.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje,  iż ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r., poz. 960), uchylono przepisy art. 100 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618).

            Uchylone przepisy stanowiły, że podmiot, który zamierza wykonywać działalność leczniczą dołącza do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wykonywania działalności leczniczej, przy czym dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy o działalności leczniczej była wydawana, w drodze decyzji administracyjnej, opinia właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

            Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, iż w obecnym stanie prawnym brak jest podstaw prawnych do wydawania opinii o spełnieniu warunków wykonywania działalności leczniczej (tzw. “opinii do celów rejestracji”).

            Jednocześnie PPIS w Oświęcimiu wskazuje, że zainteresowane podmioty, które zamierzają wykonywać działalność leczniczą (lub też rozszerzać zakres dotychczas prowadzonej) mogą zwracać się o wydanie opinii sanitarnej, potwierdzającej, że w obiekcie w którym ma być prowadzona taka działalność zostały spełnione warunki higieniczno – sanitarne do prowadzenia działalności zgodnie z przeznaczeniem i spełnia on wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą  (Dz. U. z 2012 r. poz. 739).

FluMania 2016 - nauka poprzez zabawę - Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest społeczną inicjatywą niezależnych ekspertów medycznych.

Przesłanką do stworzenia i wdrożenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest dostrzegany w Polsce i na świecie problem związany z zachorowaniami na grypę, które – oprócz skutków medycznych i społecznych – wpływają także na kwestie ekonomiczne zarówno na szczeblu pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całej gospodarki.

Zalecenia Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy opierają się na definicji działań, które powinny doprowadzić do wzrostu liczby szczepień przeciw grypie w Polsce, w szczególności w grupach podwyższonego ryzyka powikłań pogrypowych. Poziom wyszczepialności w Polsce jest bardzo niski w porównaniu z innymi krajami, a do najważniejszych czynników mających wpływ na ten stan rzeczy należą: brak zrozumienia potrzeby szczepienia przeciw grypie wśród pacjentów i lekarzy, brak świadomości zagrożenia, jakie niosą za sobą powikłania pogrypowe, a także ogólny brak przekonania o skuteczności szczepień wbrew dostępnej wiedzy medycznej.

W ramach działań na rzecz promocji profilaktyki Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy z myślą o użytkownikach smartfonów powstała aplikacja mobilna – FluMania, która jest połączeniem gry logicznej z testem edukacyjnym o grypie.

 

Pliki do pobrania
Download this file (FluMania plakat.jpg)Plakat FluMania
Download this file (ulotka_FLU.pdf)Ulotka FluMania

Jak chronić się przed pokąsaniem i chorobami przenoszonymi przez kleszcze?

Za nami okres letni ale kleszcze wciąż stanowią zagrożnie - są aktywne aż do października!

Kleszcze wywołują groźne dla zdrowia choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu.

Najwięcej kleszczy bytuje na skraju lasu. Kleszcze nie wspinają się powyżej wysokości 1 – 1,5 m metra, więc najczęściej można je spotkać w trawie, chwastach, krzewach na spodniej stronie liści. Po wyczuciu żywiciela spadają na obuwie lub nieosłonięte nogi po czym aktywnie wspinają się po skórze w okolice, gdzie skóra jest cieńsza i lepiej ukrwiona.

Zagrożenie ukąszeniem kleszcza dotyczy nie tylko lasu. Może ono nastąpić także w przydomowym ogródku lub parku miejskim. Kleszcze stanowią realne zagrożenie dla każdego – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Ponieważ ukłucie często nie zostaje zauważone przez człowieka, z powodu właściwości znieczulających śliny kleszczy, bardzo ważne, aby podejmować właściwe działania profilaktyczne.

Poniżej prezentujemy krótki film przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny, o tym jak się chronić przed kleszczami i jak postępować w przypadku ugryzienia.

Informacja dla osób zbierających grzyby w celach handlowych i na własny użytek

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2011 roku w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu lub produkcji przetworów grzybowych, środków spożywczych zawierających grzyby oraz uprawnień klasyfikatora grzybów i grzyboznawcy (Dz. U. z 2011 r. nr 115, poz. 672) grzyby świeże, rosnące w warunkach naturalnych, świeże i suszone, pozyskiwane z grzybów rosnących w warunkach naturalnych, mogą być oferowane konsumentowi finalnemu wyłącznie w placówkach handlowych lub na targowiskach pod warunkiem uzyskania atestu grzyboznawcy lub klasyfikatora grzybów.

UWAGA! Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu nie wystawia atestów na grzyby.

Klasyfikator grzybów posiada uprawnienia do oceny wyłącznie grzybów świeżych, natomiast grzyboznawca posiada uprawnienia do oceny grzybów świeżych i suszonych.

Osoby zbierające grzyby na własny użytek mogą uzyskać poradę w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu.

Czytaj więcej...

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2016  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu